top of page
PetraVeikkola_Marika_Luovisio-77.jpg
  • Suunnittelutoimisto Luovisio

Tulevaisuuden työympäristö yhdistää lähi- ja etätyön

Yritysten toimitilat ja niiden käyttäjälähtöinen, työkulttuuriin pohjautuva suunnittelu tulee olemaan merkittävässä roolissa myös tulevaisuudessa. Pandemia nopeutti digiloikkaa, mutta ei muuttanut ihmisen tarvetta kohdata toinen toisiaan.


Tarve digitaalisille ja perinteisille palveluille osana työympäristöä tulee kasvamaan sitä mukaa, kun pitkään etätöissä olleet työntekijät palaavat vähitellen toimistoille. Tarvitaan selkeitä syitä, miksi palata toimistolle, mutta tarvitaan myös uudenlaista toimintatapaa tukevia tiloja.


Kaikki työntekijät eivät syystä tai toisesta halua palata toimistolle - se heille sallittakoon. Jos kuitenkin palaamattomuuden syy on toimistossa itsessään, kannattaa vakavasti miettiä, miten tämä voidaan muuttaa. Onko toimisto kenties epäviihtyisä tai epätoimiva ja miten tämän muuttaa palvelemaan yrityksen ja työntekijöiden etua?


Tulevaisuudessa toimistolle vetävät myös palvelut


Tulevaisuuden työympäristössä korostuvat digitaaliset palvelut, mutta myös perinteiset palvelut osana toimitiloja ja kiinteistöjä. Tilasuunnittelun on tuettava sekä etä- ja lähityön yhdistelmää – hybridityötä, joka tulee yleistymään kaikilla niillä aloilla, joilla se on mahdollista.


Palvelut ovat olleet arkipäivää jo vuosikausia monilla isoille yrityksillä, mutta hybridityön vuoksi palveluiden lisääntymistä nähdään nyt myös pienillä ja keskisuurilla yrityksillä. Ei ole epätavallista, että toimitilasta alivuokrataan huone hierojalle, joka hoitaa myös yrityksen omaa väkeä tai että yrityksen yhteiselle liveaamubrunssille palkataan kokki tiettyinä päivinä viikoista. Hybridityön mahdollistaa yksinkertaisimmillaan maalaisjärki, hyvällä tasolla oleva palvelujen digitaalisuus, käyttäjälähtöinen työympäristö- ja tilasuunnittelu sekä yrityskulttuuri itsessään. Yrityksille hybridityö luo mahdollisuuden optioida toimitiloja siten, että niiden sijainti, koko ja palvelut tukevat muun muassa käyttäjien todellisia tarpeita esimerkiksi saavutettavuuden, palveluiden, etä- ja lähityön osalta.


Selvitä henkilökunnan toiveet ja tarpeet sekä budjetti


Ennen tilojen muutoksia on tärkeää ottaa selvää oman henkilökunnan tarpeista ja toiveista ja keskustella johdossa myös tilojen ja toimintatapoihin liittyvän muutoksen budjetista. Apuna tässä kaikessa kannattaa käyttää kokenutta tilasuunnittelijaa.


Henkilökunnan osallistaminen uusien tilojen ja toimintatapojen suunnitteluun nostattaa yhteishenkeä ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Comments


bottom of page