PetraVeikkola_Marika_Luovisio-77.jpg
  • Suunnittelutoimisto Luovisio

Tulevaisuuden työympäristö yhdistää lähi- ja etätyön

Päivitetty: 19. maalisk. 2021

Yritysten toimitilat ja niiden käyttäjälähtöinen, työkulttuuriin pohjautuva suunnittelu tulee olemaan merkittävässä roolissa myös tulevaisuudessa. Pandemia nopeutti digiloikkaa, mutta ei muuttanut ihmisen tarvetta kohdata toinen toisiaan. Vaikuttaakin siltä, että tarve kohtaamiselle on sitä suurempi mitä pidempään rajoitusten kanssa joudutaan elämään.


Tarve digitaalisille ja perinteisille palveluille osana työympäristöä tulee kasvamaan sitä mukaa, kun pitkään etätöissä olleet työntekijät palaavat rokotusten myötä vähitellen toimistoille.Tulevaisuuden työympäristössä korostuvat digitaaliset palvelut, mutta myös perinteiset palvelut osana toimitiloja ja kiinteistöjä. Tilasuunnittelun on tuettava sekä etä- ja lähityön yhdistelmää – hybridityötä, joka tulee yleistymään kaikilla niillä aloilla, joilla se on mahdollista. Hybridityön mahdollistaa yksinkertaisimmillaan maalaisjärki, hyvällä tasolla oleva palvelujen digitaalisuus, käyttäjälähtöinen työympäristö- ja tilasuunnittelu sekä yrityskulttuuri itsessään. Yrityksille hybridityö luo mahdollisuuden optioida toimitiloja siten, että niiden sijainti, koko ja palvelut tukevat muun muassa käyttäjien todellisia tarpeita esimerkiksi saavutettavuuden, palveluiden, etä- ja lähityön osalta.