top of page
PetraVeikkola_Marika_Luovisio-77.jpg
 • Suunnittelutoimisto Luovisio

Toimitilojen etäsuunnittelu: mitä etäsuunnittelu on ja kuinka se etenee?

Päivitetty: 19. maalisk. 2021

Toimitilojen etäsuunnittelu on tilojen tila- ja sisustussuunnittelua etänä, nykyaikaisia etätyökaluja ja 3D-mallinnusta hyödyntäen. Etäsuunnittelu eroaa perinteisestä tila- ja sisustussuunnittelusta siten, että syystä tai toisesta suunnittelijan ei ole mahdollista päästä käymään kohteessa paikan päällä ja kaikki suunnittelutyö sekä vuorovaikutus asiakkaan kanssa tapahtuu etänä.

Siteimproven Suomen toimistoa suunniteltiin etänä keväällä 2020.


Etäsuunnittelua sekä uudiskohteissa ja remonttikohteissa

Toimitilojen etäsuunnittelua on tehty uudiskohteissa jo vuosia. Etäsuunnittelua voidaan harkitusti soveltaa myös toimitilojen remonteissa, sillä nykytekniikka mahdollistaa etäsuunnittelun hyvin. Etäsuunnittelu vaatii kuitenkin vahvaa keskinäistä luottamusta asiakkaan ja suunnittelijan välille sekä hyvät tietotekniset valmiudet molemmin puolin. Etäsuunnittelussa keskeisessä roolissa ovat myös 3D-mallinnus ja 3D-visualisointi. Isommissa hankkeissa on mahdollisuus käyttää myös virtuaalitodellisuutta.


Mitat ovat keskeisessä roolissa etäsuunnittelussa

Perinteisessä suunnitteluprojektiessa suunnittelija kerää olennaiset tiedot, kuten mitat, kohteessa paikan päällä ja keskustelemalla asiakkaan kanssa, mutta etäsuunnittelussa suunnittelija on täysin asiakkaan jakamien ja antamien tietojen varassa.


Etäsuunnittelussa tilaaja-asiakkaan vastuu mittojen oikeellisuudesta korostuu etenkin silloin, kun suunnitellaan remonttikohteita, joissa on tärkeää saada todellisia mittoja kohteesta. Uudiskohteiden etäsuunnittelussa suunnittelija luottaa arkkitehdin laatimiin piirroksiin ja mittoihin.


Näin toimitilojen etäsuunnittelu etenee Luovision kanssa:


 1. Sovitaan etäkartoitus, joka järjestetään Luovision videoneuvottelualustalla.

 2. Suunnittelukokonaisuuden läpikäynnin jälkeen, Luovisio antaa työaika-arvion suunnittelutyölle asiakkaalle kirjallisesti.

 3. Asiakkaan hyväksyessä tarjouksen, projektille sovitaan aikataulu ja asiakas toimittaa pyydetyt tiedot Luovisiolle.

 4. Luovisio toimittaa sopimusluonnoksen asiakkaalle.

 5. Luovisio lähettää asiakkaalle sähköisen sopimuksen allekirjoitettavaksi.

 6. Asiakas lähettää suunnittelun esitiedoiksi suunniteltavan tilan kaikki mitat, pohjakuvat, valokuvat yms.tiedot.

 7. Luonnossuunnitelma esitetään n. 2-3 viikon kuluessa projektin aloittamisesta Luovision videoneuvottelualustalla.

 8. Tarvittavat pintamateriaalit lähetetään tilaaja-asiakkaalle nähtäväksi postitse.

 9. Mahdolliset korjaukset luonnoksiin tehdään luonnospalaverin jälkeen.

 10. Luonnospalaveri 2 järjestetään korjausten jälkeen yhdessä sovitusti.

 11. Etäneuvotteluja järjestetään tarvittava määrä ja Luovisio hoitaa koollekutsumisen.

 12. Kun suunnitelmaluonnokset on hyväksytty, suunnittelija viimeistelee suunnitelmat ja kokoaa ne kirjalliseen muotoon.

 13. Valmis suunnitelma lähetetään asiakkaalle sähköisesti.

 14. Muutosten jälkeen ja tarvittaessa myös muutosten aikana tiloja käydään läpi videoneuvottelun avulla läpi.


Etäsuunnittelussa korostuvat 3D-visualisoinnit, jotka helpottavat asiakkaan päätöksentekoa.

コメント


bottom of page