top of page
PetraVeikkola_Marika_Luovisio-77.jpg
  • Suunnittelutoimisto Luovisio

FAQ - Toimitilaprojektien kesto

Tässä artikkelissa vastataan yleisimpiin kysymyksiin liittyen toimitilaprojektien kestoihin.


1. Kauanko toimitilaprojekti yleensä kestää?


Toimitilasuunnittelun ja tilaprojektin kesto riippuu siitä, onko kyseessä remontoitava kohde, uudiskohde vai kohde, jossa uusistaan esimerkiksi vain irtokalustusta, piensisustusta ja lisätään piensisusteilla viihtyisyyttä. Varsinaisten tilamuutosten suunnitteluun on hyvä varata aikaa, sillä suunnittelutyötä tehdään monen eri alan ammattilaisen kanssa yhteistyönä ja itse suunnittelun läpimenoajat vaihtelevat projekteista riippuen.


Itse muutosten toteuttamiseen kannattaa siihenkin varata aikaa kuukausia ja aikataulutuksessa tulee huomioida eri tavaroiden ja tuotteiden toimitusajat ja tekijöiden aikataulutus.


Esimerkiksi julkiseen tilaan soveltuvien pintamateriaalien toimitusajat vaihtelevat 2-6 viikkoon, kiintokalusteiden 4-8 viikkoon ja irtokalusteiden toimitusajat 4-12 viikkoon. Kannattaa huomioida, että ennen näiden tilausta, suunnittelutyötä on tehty jo viikkoja ja tämä on huomioitava myös aikatauluttamisessa, kun toimitilaprojektia vasta ollaan tilaamassa.

Remonttia vaativa toimitila


Remontoitavassa kohteessa läpimenoaikaan vaikuttaa merkittävästi remontin laajuus. Jos seinien paikkoja vaihdetaan ja tehdään isoja purku- ja muutostöitä, tarvitaan usein myös arkkitehti- ja rakennesuunnittelijan panosta sekä mahdollista LVIS-suunnittelua. Sisustussuunnittelija on usein mukana arkkitehdin työparina jo luonnossuunnitelmavaiheessa, jolloin saadaan kokonaisuus ratkaistua asiakkaan eduksi nopeammin.


Luonnossuunnitelmien jälkeen toteutussuunnitelmat lyödään lukkoon useiden eri osaamisalan suunnittelijoiden yhteistyönä. Osa muutostöistä saattaa vaatia lupia, jolloin aikataulussa pitää ottaa huomioon myös mahdolliset lupakäsittelyajat.


Valmiin tila- ja sisustussuunnitelman perusteella hankitaan remonttikohteeseen pintamateriaalit, kalusteet ja edistetään kiintokalustesuunnitelmia.


Remonttikohteissa läpimenoaika suunnittelun aloittamista muuttopäivään voi kestää useita kuukausia, pisimmällään jopa vuoden.


Uudiskohdetoimitilan suunnittelu


Uudiskohdetoimitiloissa suunnittelua tehdään useiden eri ammattiryhmien kanssa yhteistyössä, jolloin tila- ja sisustussuunnittelija kannattaa ottaa mukaan viimeistään arkkitehtikuvien luonnosvaiheessa, sillä tässä vaiheessa voidaan vaikuttaa parhaiten tilan toiminnallisuuteen ja rakentamisen kustannuksiin.


Tila- ja sisustussuunnittelija katsoo ja suunnittelee asiakkaan toiveiden ja tarpeiden pohjalta toimitilojen arjen toimivuutta, viihtyisyystekijöitä, työhyvinvoinnin näkökulmaa ja osaa ottaa kantaa uudiskohteessa paljonkin tilojen kokonaislayoutiin, kiintokalustukseen ja yleisvalaistukseen. Suunnittelija voi tehdä asiakkaan pyynnöstä henkilöstölle tiloihin liittyvän kyselyn tai järjestää tilatyöpajan, jolloin saadaan myös henkilöstöä osallistettua mukaan suunnitteluun.


Tila- ja sisustussuunnittelija on toimitilaprojekteissa usein asiakkaan oikea käsi ja järjen ääni sekä tuki ja turva. Suunnittelija puhuu sujuvasti rakennusalan muiden tahojen kanssa samaa kieltä.


Tila- ja sisustussuunnittelija kannattaa palkata uudiskohdetoimitilan suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mieluiten samaan aikaan kuin arkkitehti. Näin suunnittelijan osaamisesta saadaan suurin hyöty.


Projektin läpimenoaika suunnitelusta kohteen lopputarkastukseen voi helposti vaihdella puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen, sillä suunnittelutyö uudiskohteissa on jaksottaista ja etenee useiden eri suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteistyönä.


Toimitilan kevyt kasvojenkohotus


Toimitilaprojektin, jossa viihtyisyyttä lisätään pääosin uuden irtokalustuksen, toiminnallisesti fiksumman kalustesijoittelun, piensisusteiden, tekstiilien ja viherkasvien avulla, kokonaisläpimenoaika suunnittelusta toteutukseen on useimmiten 1,5-3 kk. Tämä onkin verrattain nopea tapa lisätä toimitilojen viihtyisyyttä.


Facelifteissä hyödynnetään usein nykyistä kalustusta mahdollisimman pitkälle tai sitä täydennetään tarvittavilla uusilla kalusteilla ja somisteilla, jotta tiloista saadaan viihtyisämmät ja arjessa toimivammat.


2. Miten toimitilamuutosta voi lähteä edistämään?

Yksi konkreettinen keino lähteä edistämään toimitilamuutosta, on varata Luovision tilasuunnittelijan etäkartoitus, joka järjestetään yhteisesti sovittuna hetkenä Luovision Teamsissa. Etäkartoitusta varten tarvitset toimitilan pohjakuvan ja valokuvia. Keskustelu asiantuntevan tilasuunnittelijan kanssa antaa perspektiiviä niin aikatauluun, mahdollisuuksiin kuin vaikkapa budjetiinkin. Etäkartoitus on maksuton eikä sido sinua mihinkään. Voit varata ajan toimitilasuunnittelun etäkartoitukseen ottamalla yhteyttä. Kartoituksen jälkeen saat kirjallisen tarjouksen toimitilan tila- ja sisustussuunnittelusta.3. Ketä etäkartoituksessa olisi hyvä olla mukana asiakkaan puolelta?Etäkartoituksessa mukana on hyvä olla yksi tai useampi yrityksen johdosta, kuten toimitusjohtaja, talousjohtaja, tilapäällikkö tai HR-päällikkö. Luovision puolelta paikalla on tilasuunnittelija.


--


Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse marika@luovisio.fi tai puhelimitse 044 537 6844.Comments


bottom of page